Politika privatnosti

16nov

Ova Politika privatnosti objašnjava na koji način prikupljamo Vaše lične podatke (definisane ispod) na veb-sajtovima Slavija Hotela d.o.o. i uslugama koje sadrže direktnu vezu do ove Politike privatnosti (zajednički „sajt“), kao i van internet mreže, kako koristimo, otkrivamo i štitimo takve podatke, kao i koji izbor imate kada je u pitanju korišćenje takvih podataka od strane Slavija Hotela d.o.o. Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti pažljivo. Slavija Hoteli d.o.o. može povremeno ažurirati Politiku privatnosti. Bilo kakve promene ove Politike privatnosti postaju validne kada objavimo ili povežemo sa revidiranom Politikom privatnosti na sajtu.
Ne morate nam dati bilo kakve lične podatke kako biste posetili sajt. Ipak, ukoliko odlučite da ne dostavite tražene informacije, nećete moći da posetite sve sekcije ili koristite sve mogućnosti sajta.
Ova Politika privatnosti će se takođe primenjivati na pristup Slavija Hotelima d.o.o. putem mobilnog telefona, kao i na druge oblike onlajn aktivnosti Slavija Hotela d.o.o. koje se pozivaju na ovu Politiku privatnosti. U takvim situacijama, termin „sajt“ će se odnosti i na mobilnu aplikaciju i druge onlajn aktivnosti kad god se upotrebi. U vezi sa Vašim korišćenjem bilo kog sajta ili usluge Slavija Hotela d.o.o., Vaše lične podatke (i druge podatke, kako je opisano u nastavku) mogu takođe prikupljati i koristiti proizvođač Vašeg mobilnog telefona, prodavnica mobilnih aplikacija sa koje ste preuzeli mobilnu aplikaciju, vaš provajder telekomunikacionih usluga, ili bilo koje treće lice uključeno u isporuku aplikacije ili podataka na Vaš mobilni uređaj. Na takvo prikupljanje i korišćenje podataka primenjivaće se politika privatnosti tog nadležnog trećeg lica. Slavija Hoteli d.o.o. ne snosi odgovornost za praksu trećeg lica kada je u pitanju zaštita privatnosti.

Vrsta podataka koji se prikupljaju
Mi prikupljamo lične i druge podatke (kako je opisano u daljem tekstu).

Prikupljanje ličnih podataka
Lični podaci su informacije koje Vas identifikuju ili mogu biti iskorišćene da Vas identifikuju ili da Vas neko kontaktira, na primer, Vaše ime, adresa elektronske pošte, adresa ili broj telefona („lični podaci“). Možda ćemo morati da prikupimo i obradimo lične podatke kako bismo Vam pružili tražene informacije, proizvode ili usluge (uključujući sajt) ili zato što smo u zakonskoj obavezi da to činimo.
• Slavija Hoteli d.o.o. traži da ostavite svoje lične podatke ukoliko sajt zahteva registraciju. Proces registracije zahteva da ostavite Vaše ime, poslovnu adresu elektronske pošte, poslovnu adresu, poslovni broj telefona i vezu sa kompanijom, kao i da prihvatite Korisnički ugovor koji će Vam biti predstavljen u toku registracije.
• Slavija Hoteli d.o.o. može dobiti lične podatke sa platformi društvenih medija. Na primer, ako izaberete da koristite svoje akreditive sa društvenih medija da se ulogujete na svoj nalog na našem sajtu, određeni lični podaci sa Vašeg naloga na tom društvenom mediju će biti podeljeni sa nama, što može uključiti lične podatke koji su deo Vašeg profila na društvenim medijima.
• Slavija Hoteli d.o.o. može prikupljati lične podatke koje nam dobrovoljno dostavite, uključujući one u elektronskoj pošti sajtu, onlajn formularima, nalozima i registracionim formularima, anketama, promociji učešća, telefonskim pozivima i onlajn ćaskanju sa korisničkim servisom Slavija Hotela d.o.o, kao i putem drugih sredstava komunikacije.
• Možemo koristiti usluge plaćanja trećih lica (svako pojedinačno, „pružalac usluge plaćanja“) da prikupljamo uplate izvršene putem sajta. Ukoliko želite da platite putem sajta, možete biti preusmereni na veb-stranicu čiji je host pružalac usluge plaćanja (ili njegov pružalac usluge) a ne Slavija Hoteli d.o.o. Bilo koji lični podatak koji navedete putem stranice pružaoca usluge plaćanja prikupljaće se od strane tog pružaoca usluge plaćanja, a ne od strane Slavija Hotela d.o.o. i i u tom slučaju će se primenjivati politika privatnosti pružaoca usluge plaćanja, a ne ova Politika privatnosti Slavija Hotela d.o.o. Slavija Hoteli d.o.o. nema kontrolu nad i nije odgovorna za korišćenje informacija prikupljenih putem stranice pružaoca usluge plaćanja.
• Slavija Hoteli d.o.o. prikuplja informacije i na razne druge načine, uključujući učešće na konferencijama i događajima, individualno predstavljanje, zatim od poslodavaca koji prijavljuju svoje zaposlene za korišćenje naših usluga, i od odabranih trećih lica poslovnih partnera.

Korišćenje prikupljenih ličnih podataka
Mi koristimo lične podatke u legitimne poslove svrhe, uključujući sledeće:
Ispunjenje zahteva. Slavija Hoteli d.o.o. može koristiti Vaše lične podatke kako bi Vam isporučila proizvode i usluge, i dala Vam informacije o proizvodima i uslugama koje ste naručili. Sprovodićemo ove aktivnosti u okviru naših ugovornih odnosa, i/ili kako bismo ispunili zakonsku obavezu.
Druga komunikacija. S vremena na vreme, možemo koristiti Vaše lične podatke kako bismo Vas informisali o proizvodima, programima, uslugama i promocijama za koje verujemo da Vam mogu biti zanimljivi. Ako je Vaš poslodavac korisnik usluga Slavija Hotela d.o.o., možemo Vas takođe informisati o proizvodima, programima, uslugama i promocijama koristeći Vaše lične podatke koje je Vaš poslodavac dostavio Slavija Hotelima d.o.o.
Druge poslovne svrhe. Možemo koristiti Vaše lične podatke u druge poslovne svrhe, kao što su analiza podataka (na primer, kako bismo poboljšali efikasnost naših usluga), uređivanje i dobijanje povratne informacije, pružanje podrške klijentima, prilagođavanje i poboljšanje sadržaja i izgleda sajta, završavanje poslovnih transakcija (na primer, da potvrdimo da su klijenti dobili traženi sadržaj), razvoj marketinških i promotivnih planova i materijala, statističke analize ponašanja korisnika (na primer, da razumemo koji su delovi sajta najzanimljiviji korisnicima), razvoj proizvoda, istraživanje tržišta, administracija individualnih naloga, kao i ispunjenje regulatornih zahteva kao što su ubiranje poreza od prodaje, revizija, itd. Možemo takođe koristiti lične podatke novinara/medijskih kontakata u cilju distribucije saopštenja za štampu ili deljenja informacija koje mogu biti zanimljive za objavljivanje, a koje se odnose na naše poslovne aktivnosti. Sprovodimo ove aktivnosti u okviru naših ugovornih odnosa, kako bismo ispunili zakonsku obavezu, i/ili zato što za to imamo legitimni interes.

Prikupljanje i korišćenje drugih podataka
Naši pružaoci usluga i mi možemo takođe prikupljati i koristiti sledeće vrste podataka, označene u ovoj Politici privatnosti kao „drugi podaci“:
• Monitoring podaci. Slavija Hoteli d.o.o. i naši pružaoci usluga mogu prikupljati i/ili pratiti druge informacije kao što su demografske informacije, naziv domena, vrsta računara, vrsta pretraživača, rezolucija ekrana i drugi statistički podaci koji uključuju korišćenje sajta („monitoring podaci“). Koristimo monitoring podatke da bolje razumemo ko koristi sajt, kako bismo unapredili i reklamirali sajt, kao i naše druge sajtove i usluge.
• Osim ako se ne koriste zajedno sa ličnim podacima, monitoring podaci ne identifikuju lično Vas ili nekog drugog korisnika, i možemo ih koristiti u bilo koju svrhu.
• Objedinjeni podaci. Možemo objediniti lične podatke tako da krajnji proizvod ne identifikuje Vas ili nekog drugog posetioca sajta, na primer, koristeći informacije da izračunamo procenat naših korisnika koji imaju određeni pozivni broj telefona. Takve objedinjene informacije se takođe mogu koristiti u bilo koju svrhu.
• Kolačići. Kako bismo poboljšali iskustvo korišćenja interneta na sajtu, Slavija Hoteli d.o.o. i naši pružaoci usluga mogu koristiti „kolačiće“ na sajtu. Kolačići su podaci koje veb-server prebacuje na računar pojedinca radi vođenja evidencije i u druge svrhe. Koristimo kolačiće i druge tehnologije kako bismo olakšali korisnikov pristup i korišćenje našeg sajta. Ako ne želite informacije prikupljene putem korišćenja kolačića, postoji jednostavna procedura kod većine pretraživača koja Vam omogućava da automatski odbijete kolačiće, ili da Vam bude ponuđen izbor da odbijete ili prihvatite transfer određenog kolačića ili određenih kolačića sa određenog veb-sajta na Vaš kompjuter. Međutim, ukoliko onemogućite transfer kolačića, možda ne budete mogli da koristite sve mogućnosti sajta onako kako je predviđeno. Informacije o onemogućavanju korišćenja kolačića mogu se naći na veb-sajtu provajdera Vašeg pretraživača.
• Sajt može imati politiku kolačića koja se odnosi na korišćenje kolačića i drugih sličnih tehnologija praćenja. Ukoliko ima, onda će se politika kolačića dodatno primenjivati uz Politiku privatnosti.
• Alati. Naši pružaoci usluga i mi možemo takođe koristiti razne poznate internet alate kao što su „pixel tags,” “action tags,” “web beacons,” “.gif tags,” “JavaScript” i slične tehnologije (zajednički naziv „alati“) povezane sa stranicama sajta i elektronskom poštom u određenim formatima kako bismo, između ostalog, pratili radnje korisnika sajta i primalaca elektronske pošte, procenili uspeh marketinških kampanja i sabrali statističke podatke o korišćenju sajta i stopi odgovora. Alati nam pomažu da prebrojimo korisnike koji su posetili određene stranice sajta, da isporučimo usluge i procenimo delotvornost promotivnih ili reklamnih kampanja. Kada se koriste u elektronskoj pošti u određenim formatima, alati mogu da kažu pošiljaocu da li je i kada elektronska pošta otvorena.
• Slavija Hoteli d.o.o. koristi kolačiće i alate da razume kako se sajt koristi i da prilagodi i unapredi internet iskustvo pojedinačnih korisnika. Kada ponovo posetite sajt, Slavija Hoteli d.o.o. Vas može prepoznati uz pomoć alata i prilagoditi vaše iskustvo. Na primer, kada ste jednom završili proces registracije, kolačić i/ili alat će se koristiti da izbegnete ponovnu registraciju. Verujemo da kolačići i alati predstavljaju dodatnu vrednost korisničkom iskustvu.
• Trenutno ne odgovaramo na „Do-Not-Track“ signale pretraživača.
• Google Analytics. Koristimo Google Analytics, koja koristi kolačiće i druge slične tehnologije, da prikupljamo i analiziramo informacije o korišćenju sajta i da izveštavamo o aktivnostima i trendovima. Ova usluga takođe može prikupljati informacije u vezi sa korišćenjem drugih veb-sajtova, aplikacija i onlajn izvora. Možete saznati više o praksi Gugla na stranici https://policies.google.com/privacy/partners, i možete biti izuzeti od ove prakse preuzimanjem dodatka za pretraživač za izuzeće od Google Analytics, dostupno na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
• Verifikacija. Možemo koristiti usluge trećih lica da verifikujemo da je korisnik ljudsko biće. Bilo koje informacije koje se prikupe u sklopu takve verifikacije predmet su politike privatnosti trećeg lica pružaoca usluge.
• IP adrese. Kada posetite sajt, mi i treća lica, naši pružaoci usluge možemo prikupiti informacije o adresi internet protokola (IP adresa). Vaša IP adresa je broj koji se automatski dodeljuje računaru koji koristite od strane Vašeg dobavljača internet usluge (internet servis provajder – ISP). Ovaj broj se identifikuje i loguje automatski na naš server log fajlova kad god posetite sajt, zajedno sa vremenom vaše posete i stranicama koje ste posetili. Koristimo IP adrese da shvatimo kako naši korisnici koriste sajt, da ga poboljšamo i unapredimo korisničko iskustvo na sajtu. Možemo takođe dobiti Vašu približnu lokaciju putem Vaše IP adrese.

Kako možete pristupiti, promeniti ili sakriti Vaše lične podatke
Ako biste želeli da zatražite da pregledate, ispravite, ažurirate, sakrijete, obrišete ili na drugi način ograničite korišćenje Vaših ličnih podataka koji su nam prethodno dati, ili ako biste da zatražite da primate elektronsku kopiju Vaših ličnih podataka radi prenošenja drugoj kompaniji (u meri u kojoj Vam je pravo na prenosivost podataka omogućeno postojećim zakonom), možete podneti takav zahtev kontaktirajući nas. Odgovorićemo na Vaš zahtev u skladu sa postojećim zakonom. Radi Vaše zaštite, možemo samo postupiti po zahtevu u vezi sa ličnim podacima povezanim sa određenom adresom elektronske pošte koju koristite da nam pošaljete zahtev, i možda ćemo morati da verifikujemo Vaš identitet pre nego postupimo po zahtevu. Pokušaćemo da udovoljimo Vašem zahtevu što je pre razumno moguće i u skladu sa postojećim zakonom. Napominjemo da ćemo možda morati da zadržimo određene informacije radi vođenja evidencije i/ili kako bismo završili transakcije koje ste započeli pre podnošenja zahteva za izmenu ili brisanje podataka. Takođe može biti nekih preostalih informacija koje će ostati u našoj bazi podataka i drugim evidencijama, koje neće biti uklonjene.

Linkovi
Ovaj sajt može sadržati linkove do drugih veb-sajtova na internetu, uključujući sajtove društvenih medija i alate za saradnju hostovane od strane trećih lica. Ovi linkovani sajtovi nisu pod kontrolom Slavija Hotela d.o.o. Mi nudimo linkove samo kao pogodnost, i Slavija Hoteli d.o.o. ne podržava ili kontroliše, niti je na bilo koji način odgovoran za politiku privatnosti ili sadržaj ovih linkovanih sajtova. Ako date svoje lične podatke putem veb-sajta trećeg lica, ili izaberete da komunicirate sa nama koristeći alate za saradnju trećih lica ili druge platforme društvenih medija, Vaša transakcija se dešava na veb-sajtu tog trećeg lica (ne na našem sajtu) i Vaši lični podaci koje dostavite će se prikupljati i kontrolisati na osnovu politike privatnosti tog trećeg lica. Savetujemo Vas da se upoznate sa politikom privatnosti i praksom takvih trećih lica. NAPOMINJEMO DA SE OVA POLITIKA PRIVATNOSTI NE BAVI PRAKSOM TREĆIH LICA U POGLEDU ZAŠTITE PRIVATNOSTI I INFORMACIJA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, PRIDRUŽENE SUBJEKTE KOJI NE SADRŽE DIREKTNU VEZU DO OVE POLITIKE PRIVATNOSTI.

Mere zaštite
Slavija Hoteli d.o.o. je preduzeo razumne organizacione i tehničke mere zaštite kako bi zaštitio lične podatke u okviru organizacije od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja. Napominjemo da, iako je Slavija Hoteli d.o.o. uložio napore da kreira siguran i pouzdan sajt za korisnike, ni jedan sajt nije 100% siguran. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša interakcija sa nama nije više sigurna (na primer, ako mislite da je sigurnost bilo kog naloga koji imate sa nama kompromitovana), molimo Vas da nas obavestite o tom problemu odmah kontaktirajući nas.

Celovitost podataka
Slavija Hoteli d.o.o. će koristiti Vaše lične podatke samo na načine koji su kompatibilni svrsi u koju su podaci prikupljani, odobreni ovom Politikom privatnosti ili odobreni od strane Vas samih. Slavija Hoteli d.o.o. će preduzeti korake da osigura da su lični podaci relevantni za nameravanu upotrebu, kao i da su tačni, potpuni i aktuelni (onako kako ste ih dostavili). Slavija Hoteli d.o.o. se uzda u to da ćete Vi ažurirati ili ispraviti svoje lične podatke kada god je to potrebno.

Period zadržavanja podataka
Zadržaćemo Vaše lične podatke dok god je to potrebno ili dozvoljeno u skladu sa svrhom u koju su podaci prikupljeni i u skladu sa postojećim zakonom. Kriterijumi prema kojima određujemo period zadržavanja podataka uključuju: (i) koliko dugo imamo aktivan odnos sa Vama; (ii) da li postoji zakonska obaveza koju moramo da ispunimo; (iii) da li je zadržavanje preporučivo s obzirom na našu pravnu poziciju (kao na primer u vezi sa zastarevanjem, parnicom ili regulatornom istragom).

Kontakt podaci Slavija Hoteli d.o.o.
Ukoliko imate pitanja ili ste zabrinuti za praksu zaštite podataka Slavija Hotela d.o.o. možete nam se obratiti na:
Slavija Hoteli d.o.o.
Svetog Save 1-9, 11000 Belgrade
E-mail: zastita.podataka@slavijahotel.com

Kontakt osoba: Marija Bošković, Šef pravnih, kadrovskih i opštih poslova

error: Content is protected !!